Windows Server 2003: Wdrażanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej


Egzamin 70-291 MCP MCSA MCSE

Kurs 70-640

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą administrować serwerem Windows Server 2003 oraz dla osób chcących otrzymać tytuł MCP MCSA oraz MCSE - szkolenie omawia wszystkie zagadnienia potrzebne do zdania egzaminu na 100%


Szkolenie jest nagrane na płycie DVD i zawiera 40 nagrań w rozdzielczości 1024x768 o długości ponad 14 godzin.

Do odtworzenia wystarczy przeglądarka z obsługą Flash.


Już samo zaliczenie 70-291 daje Ci tytuł Microsoft Certified Professional

MCP


Certyfikaty MCSA oraz MCSE to certyfikaty z najwyższej półki ścieżki certyfikacyjnej Microsoftu potwierdzające biegłe opanowanie umiejętności z zakresu implementacji i obsługi rozwiązań i technologii firmy Microsoft. Ci, którzy uzyskali taki certyfikat są postrzegani jako eksperci i są poszukiwani w każdej dziedzinie przemysłu na całym świecie. Opanowanie materiału tego szkolenia da Ci wiele korzyści i pomoże w znalezieniu pracy w najlepiej opłacanych zawodach w całym sektorze IT – Administrator sieci, wdrożeniowiec, inżynier systemów.

Więcej informacji o certyfikacjach Microsoft znajdziesz na stronach
Microsoft Polska: kliknij tutaj
oraz na witrynach Microsoft Learning: kliknij tutaj

Tematy są skutecznie omawiane w wysokiej rozdzielczości filmach pokazujących pracę ze środowiskiem Windows Server 2003 wraz z narracją. Wszystkie zagadnienia są omówione, wyszczególnione na diagramie będącym mapą tematu, oraz prace, o których mowa w szkoleniu są nagrane na prawdziwym, podłączonym do sieci systemie Windows Server 2003.


Do każdego szkolenia dołączony jest imienny certyfikat ukończenia kursu z datą, nazwą firmy, pieczątką firmową i odręcznym podpisem.

Po przesłuchaniu tego szkolenia będziesz potrafił:

Administrować siecią Windows Server 2003
- Planować infrastrukturę sieci
- Zarządzać połączeniami serwerów
- Bliżej poznasz cały stos protokołów TCP/IP, warstwy modelu TCP/IP
- Zarządzać adresami IP, tworzyć podsieci, określać ich ilość i wielkość, zarządzać blokami adresów IP, modelować strukturę sieci za pomocą maski podsieci, implementować maski o zmiennej długości
- Monitorować i analizować ruch w sieci. Poznasz strukturę informacji wędrującej w sieci. Nauczysz się monitorować sieć obserwując wędrujące pakiety i podglądając ich zawartość.
- Poznasz oprogramowanie diagnostyczne i namierzające ruch sieciowy

Stawiać i administrować serwerem DNS
- Poznasz mechanizmy rządzące DNS. Wszystkie.
- Podejrzysz i rozpoznasz pakiety, jakimi posługuje się DNS. Przeanalizujesz komunikaty DNS.
- Będziesz potrafił zarządzać wieloma serwerami DNS zmuszając je do współpracy między sobą i z Active Directory
- Dodawać i modyfikować rekordy DNS. Poznasz wszystkie ich rodzaje.
- Zarządzać buforem serwera i posługiwać się narzędziami linii komend.
- Tworzyć infrastrukturę systemów DNS zarządzając ich strefami.
- Odpowiednio planować i wdrażać strefy DNS. Poznasz wszystkie ich rodzaje i różne możliwe zastosowania.
- Monitorować serwer DNS i rozwiązywać najczęstsze problemy. Poznasz narzędzia diagnostyczne i będziesz potrafił monitorować wydajność swojego serwera DNS.
- Odpowiednio konfigurować klientów DNS  

Stawiać i administrować serwerem DHCP

- Poznasz działanie usługi DHCP. Przeanalizujesz komunikaty DHCP.
- Będziesz potrafił konfigurować serwery DHCP i ich zakresy.
- Konfigurować DHCP, aby współpracował z DNS.
- Monitorować działanie i wydajność serwera DHCP, rozwiązywać problemy i korzystać z narzędzi diagnostycznych.

Konfigurować routing w Windows Server 2003
- Będziesz potrafił przekształcić Windows Server w zaawansowany router.
- Zarządzać dostępem zdalnym i połączeniami zdalnymi.
- Konfigurować trasy statyczne, dynamiczne korzystając z protokołów routingu RIP, OSPF oraz odpowiednio je konfigurować.
- Implementować agenta przekazywania DHCP.
- Poznasz działanie NAT i jego konfigurację.
- Będziesz potrafił tworzyć i implementować filtry pakietów.

Zabezpieczać sieć Windows Server 2003

- Będziesz potrafił implementować i zarządzać IPSec, szyfrowaniem Kerberos, połączeniem SSL dla danych wymienianych w sieci lokalnej i połączeń zdalnych.
- Zarządzać zabezpieczeniami i autoryzacją w dostępie zdalnym.
- Implementować i konfigurować szyfrowane połączenia VPN.
- Instalować i konfigurować serwer RADIUS.
- Zarządzać zabezpieczeniami sieci za pomocą zasad grupy.
- Definiować uprawnienia dla użytkowników i komputerów w całej sieci.
- Tworzyć i zarządzać szablonami zabezpieczeń.
- Poznasz narzędzia monitorujące stan zabezpieczeń Twojej sieci.
- Poznasz protokoły zabezpieczeń.
- Monitorować protokoły zabezpieczeń i rozwiązywać problemy.

Zarządzać siecią i swoim serwerem

- Poznasz narzędzia monitorujące stan serwera i jego wydajność.
- Poznasz narzędzia monitorujące wydajność i działanie Twojej sieci.
- Będziesz potrafił rozwiązywać problemy związane z działaniem sieci i dostępem do Internetu.
- Zarządzać usługami serwera.
- Implementować serwer WSUS i zarządzać instalacją aktualizacji na komputerach w sieci.
- Poznasz narzędzie diagnozujące stan zabezpieczeń sieci i klientów.


Cena: 207zł
Zamawiam
Kupuję przez Allegro