Linux: Administrowanie systemem

Kurs 70-640

Szkolenie od A do Z pokrywa zagadnienia związane z administrowaniem Linuksem - od instalacji systemu po konfigurację środowiska, oprogramowania, a nawet stawianie serwerów plików, poczty czy WWW. 

Poznaj dziesiątki programów konsoli systemu i tych działających w środowisku graficznym. Okiełznaj całą moc pingwina - zarządzaj procesami, zadaniami, danymi, poznaj system plików. Ten kurs całkowicie przygotowuje Cię do przejścia na Linuks i administrowanie nim jako systemem klienckim i serwerem.

Szkolenie zostało nagrane w oparciu o system Linux Ubuntu 12.04LT, jednak wszystkie omawiane programy są wspólne dla praktycznie wszystkich popularnych dystrybucji Linuksa. Zatem nieważne, jakiej dystrybucji używasz - ten kurs pomoże Ci w administracji systemu.

Wszystkie zagadnienia zostały wykonane i nagrane na działającym, podłączonym
Szkolenie jest nagrane na płycie DVD i zawiera 68 nagrań w rozdzielczości 1360x768 o długości ponad 17 godzin.

Do odtworzenia wystarczy przeglądarka z obsługą Flash.


Do każdego szkolenia dołączony jest imienny certyfikat ukończenia kursu z datą, nazwą firmy, pieczątką firmową i odręcznym podpisem.

Po przesłuchaniu tego szkolenia będziesz potrafił:

Instalować system Linux

Przygotowywać system do pracy
Poznaj środowisko graficzne - jego ustawienia i skróty klawiszowe oraz wszelkie udogodnienia. Naucz się instalować nowy sprzęt, nowe oprogramowanie i zarządzać oprogramowaniem - usuwać i modyfikować. Wszystko z poziomu interfejsu graficznego lub całkowicie z konsoli.

Pracować w konsoli
Poznaj kilkadziesiąt programów konsoli systemu. Naucz się całkowicie działać w konsoli, a nawet pisać krypty uławiające Ci pracę. Zobacz, jak praca w konsoli przyśpieszy twoje działania i administrację. Poznaj programy nawigacji, zarządzania danymi, tworzenia, łączenia, dzielenia, modyfikacji, usuwania, drukowania, wyszukiwania, tworzenia dowiązań, działania w tle, porównywania, monitorowania, przenoszenia, przeglądania, sortowania, działania na programach i procesach, kompresji, zdalnego dostępu, zarządzania użytkownikami, uprawnieniami, systemem itd. itd.

Pracować z systemem
Poznaj programy monitorujące, poznaj cały system plików i architekturę systemu, poznaj jego właściwości i funkcje konfiguracyjne i startowe - wszystko z poziomu konsoli lub interfejsu graficznego

Zarządzać programami i procesami
Zarządzaj procesami systemu, kompresuj i dekompresuj dane, zarządzaj startem, bibliotekami i programami systemu, rozwiązuj problemy - wszystko z poziomu interfejsu konsoli lub interfejsu graficznego

Zarządzać użytkownikami, grupami i uprawnieniami
Poznaj i zarządzaj uprawnieniami grup i użytkowników wobec systemu i zasobów - zdalnych i lokalnych. Naucz się dodawać i zarządzać użytkownikami i grupami systemu - z poziomu konsoli lub interfejsu graficznego.

Konfigurować sieć
Zobacz, jak skonfigurować sieć lokalną i dostęp do Internetu. 

Stawiać serwer plików - FTP, NFS, SAMBA
Naucz się udostępniać dane w sieci - również dla systemu Windows. Postaw serwer FTP, NFS, skonfiguruj dostęp do zasobów dla określonych użytkowników i grup, monitoruj serwer i go konfiguruj - z konsoli. Postaw serwer SAMBA, skonfiguruj klienta SAMBA i udostępniaj dane w sieci dla systemów Linux i Windows. Przeglądaj zasoby sieci - z konsoli lub jednym kliknięciem w interfejsie graficznym! Zobacz, jak łączyć się z serwerem ze strony klienta - z konsoli lub z interfejsu graficznego, z Linux oraz z Windows!

Konfigurować przydziały dyskowe dla użytkowników

Udostępniać szyfrowany dostęp zdalny i szyfrowany transfer plików - OpenSSH, SFTP, SCP
Utwórz szyfrowany dostęp zdalny do serwera z sieci lokalnej i z Internetu. Postaw serwer SSH oraz szyfrowany serwer plików. Skonfiguruj uwierzytelnianie za pomocą hasła, certyfikatu lub certyfikatu i hasła. Postaw urząd certyfikacji. Zobacz, jak łączyć się z serwerem po stronie klienta - z konsoli lub z interfejsu graficznego Linux oraz Windows.

Tunelować połączenia, przekierowywać porty i szyfrować transmisję

VPN - konfigurować serwer i klienta wirtualnej sieci prywatnej
Postaw swoją własną wirtualną sieć prywatną - poznaj jej tajniki, zastosowanie i zarządzaj nią - wszystko z poziomu konsoli lub interfejsu graficznego. Zobacz, jak podłączyć się do założonej sieci.

Nawiązać połączenie pulpitu zdalnego z Linux i Windows!
Zobacz, jak udostępnić swój pulpit przez sieć i przez Internet - w obydwie strony - między systemami Linux, z Linuksa do Windows'a oraz z Windows'a do Linuksa!

Zainstalować i uruchomić zdalną administrację przez WWW
Zainstaluj zdalny interfejs WWW pozwalający Ci na pełną administrację serwerem Linux z sieci lokalnej i z Internetu przez przeglądarkę WWW!

Zainstaluj i zarządzaj serwerem DHCP z poziomu konsoli

Zainstaluj i zarządzaj serwerem DNS z poziomu konsoli

Zainstaluj i zarządzaj serwerem WWW Apache2 z poziomu konsoli

Zainstaluj i zarządzaj serwerem poczty - odbierania poczty, wysyłania poczty, skrzynkami pocztowymi użytkowników i interfejsem WWW dla użytkowników! Z konsoli lub z interfejsu graficznego.

Zainstaluj i zarządzaj serwerem wydruku w sieci i przez Internet z interfejsem WWW.

Konfiguruj i zarządzaj Firewall'em w systemie

Przeglądaj i zarządzaj Logami systemu

Twórz kopię zapasową - systemu i danych. Na żądanie lub w harmonogramie. Zapisuj kopię lokalnie lub od razu zdalnie. Wszystko z poziomu konsoli lub interfejsu graficznego.

Szyfruj dane na dyskach lokalnych, zamontowanych i zdalnych za pomocą hasła.

Skonfiguruj start serwera bez uruchamiania środowiska graficznego.

Zoptymalizuj swoje środowisko graficzne i zobacz, jak uruchomić multimedia na swoim systemie i jakie programy warto zainstalować.

Cena: 207zł
Zamawiam
Kupuję przez Allegro